西部妇女在中国流落22年后终回家见到胞兄
2019-08-11 vinacafe 29547
原文地址
原文地址:http://vnexpress.net
正文翻译
原创翻译:龙腾网 http://www.ltaaa.com 翻译:vinacafe 转载请注明出处
论坛地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488133-1-1.html

Sau hàng chc nm mt liên lc vi gia ình và b khai t, ngi ph n quê Bc Liêu c phát hin lang thang ti ca khu Lng Sn.

有民众发现一名越南薄辽省妇女在谅山口岸游荡, 失联十几年后,其家庭也已向当地政府申报了死亡手续。Ngày 3/7, bà Nguyn Hng Cm, Ch tch UBND x Long in ng (huyn ng Hi, Bc Liêu) cho bit, anh trai ch Nguyn Kim Hon (43 tui) n Trung tam bo tr x hi tnh Lng Sn ón em gái ca mình sau 22 nm c cho là mt tích.

7月3日,薄辽省东海县龙奠东乡人民委员会主席阮红锦女士表示,阮金寒胞兄(43岁)已赶到谅山省社会救助中心接自己失踪22年的妹妹。

Hi cui tháng 6, ch Hon c ngi dan phát hin i lang thang ti ca khu giáp vi Trung Quc trong tình trng hong lon. Qua trao i, ch cho bit lu lc ti nc bn nhiu nm, khng nh ng v nhà. Khi cau chuyn kèm hình nh c chia s trên Facebook, ngi than nhn ra ch.

6月底,有民众发现精神恍惚的阮金寒在中越边境谅山口岸晃荡。经过一番交流后,她表示自己已经在中国流浪多年,不记得回家的路。该事被上传到脸书后,家人一眼就认出了她。

Theo bà Cm, ch Hon trc ay có chng nhng ly hn sau mt nm chung sng. Do hoàn cnh khó khn nên nm 1997, ch theo bn bè n Cn Th làm n, ri mt liên lc vi gia ình.

据锦女士说道,之前阿寒有过家室,但经过一年共同生活后就离婚了。1997年由于家庭条件困难,她跟着朋友一块上芹苴省打工,随后与家人失去联系。

Ngi than sau ó i tìm kim nhiu ni nhng khng gp. Cho rng ch cht, h làm gi cúng hàng nm. u nm nay, khi a phng trin khai tng iu tra dan s, gia ình làm giy khai t cho ch.

随后家人辗转多地寻找无果,认为她已经过世,每年还为其举行祭拜。今年年初,地方开展人口普查,家人向当地政府给她申报了死亡手续。

"Ch Hon có ng anh ch em, ai cng khó khn; riêng m rut nm nay ngoài 80 tui, sng mt mình a phng", bà Cm nói và cho bit, x to iu kin cho gia ình làm li các giy t cho ch Hon.

“阿寒家里兄弟姐妹众多,经济均不宽裕,特别是母亲今年已经80多岁,一人独自生活在乡下。” 锦女士表示,乡委员会为其家庭创造条件给阿寒办理各项文件资料。

Cùng ngày, ch Hon và anh trai xúc ng khi gp mt nhau. Do khng có giy t tùy than nên ch khng th mua vé máy bay mà i xe khách t Lng Sn v Bc Liêu, d kin hn 2 ngày na n nhà.

当日,阿寒兄妹倆见面后喜极而泣。由于阿寒随身没有携带相关证件,所以阿寒不能坐飞机只能从谅山坐汽车回到薄辽,预计需花2天多的时间才到达。
评论翻译
原创翻译:龙腾网 http://www.ltaaa.com 翻译:vinacafe 转载请注明出处
论坛地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488133-1-1.html

Xem Clip ch và anh trai oàn t ti phi km ch khng ri nc mt và ti càng tin th gii vn lun còn ch cho nhng iu k diu. Chúc mng anh ch oàn t.

看到兄妹倆团聚的视频片段,我强忍住泪水!我相信这个世界上还有存在着奇迹的!祝贺回家团聚!

Chúc mng em cùng gia ình! Tht ti cho than con gái em phi mt mình lu lc ni t khách quê ngi.

祝福你们一家!可怜一个人在异国他乡流浪,真是罪过

Khng km c mt, anh em c oàn t p nh chuyn c tích vy.

再也控制不住泪水了,兄妹团聚就像童话一样美好!

Mình cng khng kìm c nc mt. Chúc mng ch oàn t cùng gia ình sau bao nm xa cách

我也控制不住泪水了,祝福姐姐多年远离后回家团聚!

Nhng trong trng hp này thì phía hng bay h t vé li v cm bn , cng do 1 phn chính quyn khng h tr thêm v vic này giúp h na, ngh sao h i xe t lng sn v ti bc liêu vy tri, nhng cm thy vui và h hnh phúc khi hi ng là mn nguyn ri. 2 anh em nhìn ging nhau quá i.

这种情况下,航空公司方面都没有感情的么,一部分也是由政府没有帮助他们这方面,天啊怎么想的让他们从谅山坐车到薄辽?不过还是为他们的圆满团聚感到开心。两兄妹看起来太像了

Tuyt vi, xin cm n facebook.

太好了,感谢脸书

@apple VIP: khng nói th c bn à. Ai có lòng thì giúp, còn khng giúp thì cng khng trách h c

不能这么说,帮是情分,不帮是本分。

Xem clip mà xúc ng quá! Bn em ang mt tích. Hm nay là c 1 tun ri mà gia ình vn cha có tin tc gì. Nhìn gia ình ch oàn t mà em mong gia ình bn em cng sm c nh vy!

看完这个视频太感动了!我的朋友也失踪了。到今天距离失踪已经一个星期了还没有任何消息。看到阿寒回家团聚,我希望我朋友的家庭也能早日团聚。

Quên c ting m sau 22 nm là mt chuyn l. Thng thng ngi ta s khó quên hoàn toàn ting m nu nói th ting y n tn nm lên 8 tui. C này lúc xa nhà 22.

忘记22年学习的母语实在是奇怪。一般自8岁起,人们是很难忘记自己说的语言的,她离开家的时候已经22岁了

Bn i làm vic nc ngoài 1-2 nm i v nói chuyn s sy ra hin tng bí t ngay. Còn c y hn 20 nm ko nói ting m kt hp vi tam ly b xáo trn au bun nhiu thì quên khng có gì l. Ti thy l nht là vic bn thc mc cái vn rt khng áng thc mc.

你到国外工作1-2年回来说话都会迟钝,何况是阿寒去了20多年不讲母语,婚后长期处在不安的心理之下忘记也也不足为奇。我觉得奇怪的是你疑惑着不值得疑惑的问题。

Bn tìm hiu iu này làm gì. Quan trng là ngi ta b nn phi xa cách gia ình hn 20 nm kh ri. Chúc mng h oàn t là OK ri. Bay h ngi mà phan tích làm gì.

你要了解这事情干嘛?重要的是人家20多年流落他乡已经够苦了,祝福他们团聚就完事了,现在还坐在这里分析个毛线。

Khng rành ch khng phi là quên lun bn à. Chc tri qua nhiu kh cc nên tinh thn hong lon.

说的不娴熟而不是忘记了,肯定是经历过太多苦难所以精神错乱。

ch y tri qua khng ít cú sc ln v tam ly bn à, trong video ch gi ting "anh ba i" rt r

她的心里一定经历过诸多创伤,在视频里她喊”哥哥“很清晰

tng b mt trí nh bên trung quc bn ak. 33

在中国那边失忆了

Ban a, minh xem nhiêu chuyên tng t thay ngi ta sng trong mi trng khng c tiêp xuc vi tiêng me e thi dê quên, noi c nhng l l...Con ngi Viêt minh sng nc ngoai nhng tap trung thanh cng ng ngay ngay giao tiêp bng tiêng Viêt se khac vi chi Hon mt minhlu lac. Tuy theo trinh , tri nh, hoan canh ...ma mi ngi mi khac. Xem video clip trên minh thng ngi Viêt minh hn.

我看过很多相似的例子,人家生活在不接触母语的环境下就很容易忘记,可以说但是不太纯正。。。生活在国外的越南人可以天天在网上用母语和别人聊天,不同于阿寒这种流落的人群。这种情况也要看个人水平,记忆力和环境。。。每个人都不一样,,看到上面的视频,我更心疼我们越南人。。。

vy h bn ? Vy khng hiu sao c mình ly chng Thy in, 27 nm v nc khng nói c ting Vit nh ?

这样啊? 那为啥我的阿姨嫁到瑞典27年后回国不会讲越南语?

Bn ng nói th quê ti cng có mt trng hp lúc b bán sang Trung Quc ch y mi có 16 tui sau 15 nm tr v Vit Nam ch khng nói c ting vit ch sau khi gp li ngi than ch mi nói c rm ba cau ro là bên y h khng nói ting vit ch tm thi quên thi bn khi c gp li ngi than h s nh ra lin

你可别这么说!我的家乡也有这样一个例子,被卖到中国的时候才16岁,15年后返回越南她不会说越南语,当见到家人的时候才说出几句,在异乡不说越南语,只是暂时忘记而已,当再次家按到家人的时候立马就可以想起来了。

Mi ngi thy mt tt ca Facebook cha. Nu ko có FB thì ko bit bao gi mi tìm c ngi than. Mt xu ca FB ch là phn rt nh so vi nhng iu tt p FB mang li

大家看到脸书好的一面了吗?如果没有脸书就不知道何时才能找到亲人。脸书不好的方面相对于美好的方面只是占少部分而已。

các hng máy bay vit nam làm vy là quá áng ,có trng hp c bitch

这些航空公司的做法太过分了,有特殊情况要通融嘛

mình cng có bác rut (ch gái m) b la bán sang trung quc t nm 1992 n nay vn khng tin tc, chng bit tìm au. xem c cnh oàn t ca gia ình này rt xúc ng, cng mong iu kì diu này n vi nhiu ngi b lu lc t khách tìm la c gia ình.

我也有个亲戚从1992年被骗卖到了中国至今,没有消息,不知道去哪里寻找。看到家人团聚的场景甚是感动,也希望这些奇迹会发生在一些流落他乡的人身上,能够重返家庭团聚

Vn còn nhiu ngi nh ch Hon lm! Mong sao ai cng c oàn t nh gia ình ch! Xin c chúc phúc cho Gia ình ch!

仍然有很多像阿寒这样的人!!希望都可以和家庭团聚!祝福!

khng th kim c nc mt khi xem clip anh ch m nhau khóc,bn than ti cng có em gái và ti tht khng dám ngh mt ngày nào ó s b lc nó. Chúc mng gia ình,mong gia ình hnh phúc!

看着兄妹相拥而泣的场景眼泪止不住往下流,本身我也有个妹妹 ,我实在不敢想象哪一天如果她失联了。。。祝福!希望阿寒一家幸福。

Ti khng mun nhìn cnh nhng ngi VN vì nghèo ói mà phi chu ly tán, bt hnh nh th này na

我不想再看到越南人因为贫穷而忍受如此的离散和不幸。

Thng quá, mi khai t thì li v, cuc i nhiu iu k l!

太心疼了!才申报死亡手续就回来了,生活真是充满奇迹!

Gp li m, bit con mình còn sng, khng gì hnh phúc hn

再见到父母,知道自己的孩子还活着,没有什么比这个更幸福的

Làm ti chy nc mt, k bit vì sao..

害得我哭了,,不知道为啥

Khóc mà khng nói nên li . Cm giác ó có khi khó mà din t thành li !

哭得说不出话了,有时候那种感觉难以言表!

Nhìn cái cnh anh em h m nhau khóc. Ti xúc ng mnh và rng rng nc mt. Chúc mng ch oàn t vi gia ình, chúc mng ch v li vi quê M Vit Nam.

看到兄妹相拥而泣的场景,我感动地泪流满面。祝福家庭团聚,祝福阿寒回到越南母亲的怀抱

Chúc mng ch và gia ình c oàn viên bên nhau. Lúc chiu có xem clip trên youtube ti nghn c hng nc mt c ra. Chúc ch mnh kho.

祝福啊寒一家得以团聚。下午的时候在YouTube 上看,我忍不住哽咽,泪水忍不住滑落,祝阿寒身体健康!

Ngi m già 80 tui chc s vui nht. Ch có mt kt cc p. Tuy nhiên ti khuyn cáo ch Hon nên gp bác s tam ly, con ngi ri t thái cc tuyt vng n hng phn do tìm li gia ình s có nhng sang chn tinh thn rt khó khng ch. Ti ngh ch Hon cn bác s tam ly chm sóc và kim tra bc u n nh tam ly cho ch.

80多岁的老母亲一定是最开心的!阿寒有了个完美的结局。但是我建议阿寒应该去看看心理医生,流落在外从一种极度失望到重回家庭的兴奋状态,对精神的创伤难以控制。我认为阿寒需要心理医生检查和照顾先稳定下来。

Ni kh ln nht là s c n, lc lng. Ko hiu 22 nm y ch Hon sng th nào nh

最大的痛苦是孤单,不知道着22年阿寒是怎么生活的

Tht cm ng, nhng trách hng bay, bay ni a thi ch gì...

很感动,但是也怪航空公司,就非国内而已嘛。

T nhiên mình xem clip mà cng khóc theo. Chúc mng gia ình anh ch.

看着视频我也跟着哭了,,祝福阿寒一家!!
收藏译文