中国一男婴因被祖父喂酒而死亡 & 中国消防员抱着着火气瓶走红网络
2019-08-23 vinacafe 38119
原文地址
原文地址:http://vnexpress.net
正文翻译
原创翻译:龙腾网 http://www.ltaaa.com 翻译:vinacafe 转载请注明出处
论坛地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488419-1-1.html

Bé trai Trung Quc mt tháng tui cht vì b ng cho ung ru

一个月大的中国男婴死于祖父给其喂酒Trong tic y tháng ca bé, do b khích bác, ng ni mm cho cháu mt ngm ru. 30 phút sau cu bé ngng th.

祖父在孙子的满月酒席上受到怂恿给孙子喂了一口酒,30分钟后婴儿停止了呼吸。

Ba tic ngày 17/7 có rt nhiu h hàng, bn bè n chung vui cùng gia ình Bc Kinh, Trung Quc. Trong lúc ng ni b cháu i mi ru, mt ngi ùa "ng khng c ung ru nu bé khng ung". Ngi ng bèn mm cho cháu mt ngm ru. 30 phút sau bé ngng th. Gia ình a bé i cp cu, nhng mun. Các bác s kt lun nguyên nhan cái cht là do ng c ru.

7月17日在中国北京举办的宴席中,许多的亲朋好友前来为这个家庭庆祝。女儿的祖父去敬酒时,有个人开玩笑说:“小孩不喝的话,你就不能喝。”于是他便给孙子喂了一口酒。30分钟后,婴儿停止了呼吸。家人将小孩送去抢救,但为时已晚。医生确诊其死亡原因为酒精中毒。

"Tr s sinh khng th ung c ru, ti sao ng có th coi tính mng ca cháu bé nh mt trò ùa vy", nhan viên bnh vin tc gin nói vi ngi ng.

“初生儿不能饮酒,你怎么能把孙子的性命看成儿戏呢。”医院人员愤怒的对祖父说道。

Tr nh ung ru có nguy c cao b ng c.

小儿饮酒有酒精中毒的危险

Theo tin s Taylor McCormick, Khoa Cp cu, Trung tam Y t i hc Nam California, M, c th tr nh chuyn hóa ru nhanh hn ngi ln và hp th trong cha y 30 phút. Ru nh hng n h thn kinh trung ng tr nh, gay các triu chng ng c gm khó th, gim vn ng, co git... Khó th có th khin lng oxy lên no bé khng , dn n tn thng no, nng s t vong nhanh chóng.

美国南加利福尼亚大学医疗中心的 泰勒,迈克柯米克 教授认为,小孩身体对酒类的转化比大人要快,不到30分钟就能完成吸收。酒类会影响到小孩的中央神经系统,导致呼吸困难、运动减少、抽搐等酒精中毒症状。呼吸困难使脑部供氧量不足,导致脑损伤,严重的会导致迅速死亡。

Trung tam Kim soát và Phòng nga Dch bnh M khuyn cáo bà m ang cho con bú khng nên ung ru bia m bo tt nht cho sc khe ca c m và con. Thng thng, bà m ch ung mt ít ru thì khng nh hng xu n tr s sinh, song nên i ít nht hai gi sau khi ung ru mi cho con bú.

美国疾病防控中心劝告提醒正在哺乳子女的妈妈们,为了更好的保障母亲和子女的健康,不要喝酒。通常情况下,母亲只喝一点点酒不会给出生儿带来不良影响,但是饮酒之后也至少要等上两个小时才能给孩子喂奶。

评论部分:

Vit Nam cng nhiu trng hp vy, thy tr con bé xíu c ra hn hít, ri n ung cái gì c dí dí vào mm tr s sinh, bé xíu nam hay n nhiu khi c a bia ru cho nó th ri ngi ci. Tht ti bó tay

在越南也有许多这样的情况,看到小孩子就亲来亲去的,然后吃的喝的都喂到新生儿的嘴里去,小孩不管是男是女,都给他们试喝然后在一边坐着笑,真tm无语。

Ti có cháu gn ng dng. Cng hay ly ly ru dí d d vi con ti. Khi nói ch b mi ngi nói ko sao au, ch làm b. Chán.

我有个侄子住在姥爷附近,也喜欢拿勺酒来喂我的小孩,我一说大家都说喝点儿没事的,郁闷

Y lun ó bn. Va ri my m con v quê chi 1 tháng. Minh dn v rt k. Tuyt i khng c ai cho con ung ru bia. Khi nhu my ng c hay phnh con nít ung ri ci. Tht khng hiu ni.

就这样子了亲,刚刚让老婆孩子回老家一个月,我仔细地叮嘱我老婆,绝对不能让别人为小孩喝酒。喝酒时一些人老是喜欢哄小孩喝酒然后傻笑,真是难以理解

Cái này ba m phi cng rn ch. Mà ngay c khng phi bà con ca mình, nu ngi ta có út cho tr s sinh mình cng cn, ch cn hóc mt cái là nguy him ngay, k c trong ba tic có em bé hoc m bu nào mà ngi ln hút thuc lá mình cng nhc nh, mt lòng trc c lòng sau

面对这种情况当妈的就应该要强硬,哪怕不是自己的子女,如果有人给他自己的初生儿喂酒也要拦住。只要喝止一声“危险”,就连吃饭的时候饭桌上要是有小孩或者怀孕的妇女,而大人们要抽烟时我也照样会提醒他们,得罪人在先,得人心在后。

khng bit là ng ni có b ti git ngi, còn c nhà i tù ti bo hành tr s sinh khng nh? Cho thêm ng khách khích ung ti ng la na.

不知道祖父有没有被判杀人罪,全家人有没有因为对新生儿施暴而坐牢?再加上那个怂恿喝酒的客人有没有被判为同犯

ng này là h hàng lun mi cht ch. Thit khng bit hai ng này ngh gì mà làm vy

就是为了这个亲戚才死。真是搞不懂这两个人这样做脑子里都想些什么

Già u còn di.Cho c 2 vào tù gm nhm ni au.Chc ít hc.

都那么老了还那么蠢,让这两个人到牢里忍受痛苦的煎熬吧,真是无知

Ti nghip bé. Còn ng ni thì ti cui i ko th nhm mt xui tay c.

小孩太可怜了,这个祖父就算走到生命的尽头也无法瞑目无法撒手啊。

Nát mt gia ình vì ru!

一个家庭因为酒而破碎了

quá au lòng. My ngi ép ng ni, ép cháu ung chc cng nghip báo c i.

好伤心,那些逼祖父,逼孙子喝酒的人肯定也会终生遭业报

Tui ng lo nhng trí khn nng cn, thng cháu bé quá.

年龄是老了,但是认知浅薄,小孩真是可怜

ru chè kích bác, au lòng quá

酒后怂恿,好难过

khng có cái di nào ging cái di nào

各种花式蠢

ang hnh phúc tr thành tang gia

乐极生悲了

Có áng là ng ni a bé khng, ch mt li thách bác mà em tính mng ca cháu mình ra ánh i

这货当小孩的爷爷吗?只因为一句挑唆的话就拿自己孙子的性命来赌

Tr s sinh di 6 tháng tui là khng c ung nc, ch c ung sa m thi

6个月以下的新生儿是不能喝酒的,只能喝母乳而已

Sao trên mt s din àn li khuyên gái ung bia li sa?

为什么在一些论坛上却教妹子们喝啤酒催奶呢?

Mt cái là m ung, mt cái là bé ung. Bn khng phan bit c s khác bit à?

一种是给母亲喝的,一种是给小孩喝的,你分别不出区别啊?

Polysaccharide trong mch có v giúp kích thích s sn xut sa. Cn khng giúp. Bé cng khng ung cn khi c m cho bú.

是血管中的糖分对母乳的产生起到刺激作用,而不是酒精。母亲哺乳的时候孩子也不喝酒精的

Th tin my c bm sa hay tin bác s hn

那信那些卖尿布牛奶的妹子还是信医生的多一些?

"Trung tam Kim soát và Phòng nga Dch bnh M khuyn cáo bà m ang cho con bú khng nên ung ru bia m bo tt nht cho sc khe ca c m và con. Thng thng, bà m ch ung mt ít ru thì khng nh hng xu n tr s sinh, song nên i ít nht hai gi sau khi ung ru mi cho con bú."

“美国疾病防控中心劝告提醒正在哺乳子女的妈妈们,为了更好的保障母亲和子女的健康,不要喝酒。通常情况下,母亲只喝一点点酒不会给出生儿带来不良影响,但是饮酒之后也至少要等上两个小时才能给孩子喂奶。”

Li do ru mà ra

又是因酒而起

úng là Trung Quc chuyn gì cng có th xy ra! Có nên truy t ngi ng này?

正所谓是中国啥事都会发生!是不是要起诉这位爷爷?

Cn gì Trung Quc chi cho xa. Vit Nam cng có, in hình là nhà mình nè. ng ni con bé k bit ngh gì tt cho nó nhp mi ru np cm ( lúc ó bé nó hn 1 tui ), mình k cn li kp. May là k sao y. Ch có sao chc mình cng an hn c i

不要说中国那么远的,越南也有,就拿我家来说,爷爷不知道脑子里想的啥,过年时让他喝糯米酒(那时候小孩一岁多点),我来不及阻拦,还好没事,真要有事我肯定也只能抱憾终身了。

Cái này chc là do oan gia t nhiu kip gp nhau

肯定是因为历经多场劫数的冤家聚首了

Ko th hiu c, dp ht my cái tic này i, cái c nhu nht thi

无法理解,取消这些饭局,这些只是喝酒的借口而已

Phn i còn li ng sng trong au kh, dn vt.

他的余生将会生活在痛苦与煎熬之中

ngi ln lúc nào cng vy, tr còn nh mà c mun cho n cái này cái kia cho quen, trong khi h tiêu hóa ca tr còn non nt

大人们老是这样子,小孩还小却都是想让他吃这样那样的东西从而让他习惯,与此同时小孩的消化系统还很娇嫩的

Trung Quc nhiu v l i tht y, ti c báo toàn thy th

中国老是出一些奇闻怪事,我在报纸上见的全都是这样的
评论翻译
原创翻译:龙腾网 http://www.ltaaa.com 翻译:vinacafe 转载请注明出处
论坛地址:http://www.ltaaa.com/bbs/thread-488419-1-1.html

第二篇:

Lính cu ha Trung Quc m bình ga lao ra t nhà hàng b cháy

中国消防员抱着煤气瓶从着火的店铺中冲出

Ngi lính cu ha mang bình ga ang bc cháy ra khi nhà hàng Thng Chau, Trung Quc phòng nó tip tc phát n trong ha hon.

在中国商州,为了防止在火灾中发生爆炸,消防员带着冒火的煤气罐离开商铺。Hin trng v n nhà hàng thành ph Thng Chau, Trung Quc hm 18/7. Video: Reuters.

中国商州市7月18日发生爆炸的商户现场 图片 来源于网络

Mt nhà hàng tht nng thành ph Thng Chau, tnh Hà Bc, Trung Quc hm qua bng nhiên phát n khin hai ngi b thng. Video ti hin trng cho thy ngn la bùng lên sau ting n ln, khin các mnh v bn khp ni.

昨日,中国河北商州市的一个烤肉店突然发生爆炸,导致两个人受伤。现场视频显示,在一声巨大的爆炸声之后,大火腾空而起,碎片到处都是。

Sc ép t v n thi ng ngi àn ng ang ngi trc ca hàng và gay thng tích cho mt tài x va bc ra khi chic xe bên ng. Nguyên nhan dn ti v n c cho là rò r khí ga.

爆炸引发的冲击波吹倒了正坐在商铺前的一名男子,并导致一名刚刚在路边停好车前脚刚离车的司机受伤。爆炸原因疑为煤气泄漏。

Các nhan viên cu ha ti hin trng ngay lp tc và phun nc dp la. Mt ngi lao vào bên trong nhà hàng và m bình ga ang bc cháy phng phng ra ngoài các ng i phun nc làm mát, nhm ngn nguy c bình ga tip tc phát n.

消防人员抵达现场后立即喷水灭火。其中一名消防员跑进商铺里将一个正在吱吱冒着火苗的煤气罐抱出户外,队友向煤气罐喷水冷却,避免了气罐爆炸的发生。

Hai nn nhan b thng do các mnh kính v vng trúng c a ti bnh vin iu tr. Cuc iu tra v v cháy n ang c tin hành.

两名被碎片击中的受伤人员被带到医院进行治疗,爆炸事件的调查正在进行当中。

评论部分:

Rt dng cm, thc s chin u vi la

非常勇敢,这是真的在和火魔进行抗争

Nhng khng hiu sao anh y mang bình ga ra ngoài thì t xung ng i ri chy, m cht làm gì l xui cái là xong.

但是不知道为什么他把煤气瓶抱到外边之后就放在路上跑开了,干嘛抱得那么紧然后随便一放就了事了

Siêu nhan khng cn áo choàng

不穿红斗篷的超人

Anh hùng ích thc là ay

这就是真正的英雄

Quá dng cm

太勇敢了

Nhng anh hùng thm lng. Cám n các anh.

默默无闻的英雄,感谢你们

Nguy him quá. Nên chuyn sang un nu bng bp t. Dùng bình gaz ging nh bom n chm trong nhà quá.

太危险了,应该改用电磁炉,像这样用煤气罐的话,就像在家里面放了一个炸弹

Bp t nng sao gi ?

电磁炉要烤到何时啊?

nhìn anh lính cu ha ly bình ga ra mà hi hp,các anh lính cu ha ht mình,các anh úng là siêu nhan,cm n các anh,chúc các anh di dào sc khe c tip tc phc v nhan dan

看消防员把煤气瓶抱出去真的好紧张,消防员已经尽力了,你们真的是超人,感谢你们,原你们健健康康继续为人民服务

Ghê quá, trong trng hp này nên x ly ti ch nh xt bt nc xi x lên hn là ...m nguyên cái bình ga ang cháy nóng ra ngoài, nh n thì hn là khó tìm bit anh y au

好可怕,这种情况应该在原地用泡沫喷淋更好一些。抱着着火的煤气罐出外面来,万一爆炸了整个人都找不着了

Quá nguy him nu bình ga mà n thì gi là tan tành xác pháo

太危险了,如果气瓶爆炸的话就得灰飞烟灭了
收藏译文
相关推荐: